TKP HEADLINE

ประวัติของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา เปลี่ยนชื่อสังกัด จากสำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน เป็น สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย โดยมีพื้นที่ทั้งหมด 38 ไร่ 86 ตารางวา

อ่านเพิ่มเติม

Share this:

Post a Comment

 
Copyright © 2018 ศูนย์ข้อมูลความรู้ประชาชน สถาบัน กศน.ภาคเหนือ. Designed by OddThemes > Developed by mediathailand